• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fast-head stock
  head
  trước (máy tiện)
  gear head
  trước (trục chính)
  gear head
  headstock
  trước di động
  movable headstock
  trước di động
  sliding headstock
  trước khớp ma sát
  friction headstock
  trước máy tiện
  lathe headstock
  trước với hộp tốc độ
  headstock with gear control (gearedheadstock)
  poppet
  trước di động
  sliding poppet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X