• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  admissible stress
  ứng suất cho phép dưới móng
  admissible stress under foundation
  allowable (unit) stress
  allowable stress
  hệ số giảm ứng suất cho phép
  allowable stress reduction factor
  Allowable stress, Permissible stress
  permissible stress
  phương pháp ứng suất cho phép
  permissible stress method
  safe stress
  working stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X