• Thông dụng

  Từ cảm thán

  Aha, ha; hurrah, hurray
  a ha tên trộm bị cảnh sát tóm rồi
  Ha! the thief is caught by the police!
  a ha gái xinh quá
  hurrah! What a pretty girl!%%

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X