• Thông dụng

  Danh từ

  Small temple, small pagoda; hermitage, secluded hut
  vị già sống độc trong cái am chân thung lũng vắng người
  the old monk lived all alone in his hermitage at the bottom of the deserted valley

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X