• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  antichlor

  Giải thích VN: Một sản phẩm trung tính không hypoclorit rau quy trình tẩy màu trong sản xuất giấy [[sợi. ]]

  Giải thích EN: Any product that neutralizes and removes hypochlorite or free chlorine after the bleaching process in the manufacture of textiles or paper.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X