• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  acetate
  axetat bazơ
  basic acetate
  axetat xelluloza
  cellulose acetate
  dung dịch sắt axetat
  iron acetate liquor
  etylen vinyl axetat
  ethylene vinyl acetate (EVA)
  etylen vinyl axetat
  EVA (ethylenevinyl acetate)
  kali axetat
  potassium acetate
  metyl axetat
  methyl acetate
  phép thử bằng chì axetat
  lead-acetate test
  phép thử chì axetat
  lead acetate test
  acetate
  axetat bazơ
  basic acetate
  axetat xelluloza
  cellulose acetate
  dung dịch sắt axetat
  iron acetate liquor
  etylen vinyl axetat
  ethylene vinyl acetate (EVA)
  etylen vinyl axetat
  EVA (ethylenevinyl acetate)
  kali axetat
  potassium acetate
  metyl axetat
  methyl acetate
  phép thử bằng chì axetat
  lead-acetate test
  phép thử chì axetat
  lead acetate test

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X