• Thông dụng

  Dissuade from, talk somebody out of doing something.
  Vấn đề đã được quyết định rồi xin đừng bàn ra nữa
  The matter has been decided, please don't talk us out of it.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X