• Thông dụng

  Động từ

  To notify the death of someone
  nhận được giấy báo tử con hy sinh mặt trận
  to receive a notice (to be notified) of the death of one's son killed in action

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X