• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  octal
  biểu diễn bát phân
  octal notation
  chữ số bát phân
  octal digit
  chương trình tải bát phân
  octal loading program
  hằng bát phân
  octal constant
  hằng tự bát phân
  octal character constant
  hệ (thống) đếm bát phân
  octal numeration system
  hệ thống bát phân
  octal number system
  pháp bát phân
  octal notation
  bát phân
  octal code
  phép biểu diễn bát phân
  octal representation
  số bát phân
  octal number
  sự kết xuất bát phân
  octal dump
  octal, base 8

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X