• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  car park
  park
  parking
  parking apron
  parking area
  parking lot

  Giải thích VN: Khoảng đất được làm nền để chứa ô [[tô. ]]

  Giải thích EN: A ground-level area reserved for automobile storage.

  parking place
  rolling stock
  stand
  station
  switchyard

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X