• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  caulk
  make impermeable
  occlude
  proof
  seal
  bedding compound
  clog
  seal
  seal off

  Giải thích VN: Bịt kín ống hoặc lỗ khoan bằng xi măng hay nút [[bịt. ]]

  Giải thích EN: To shut off a tube or borehole with a sealant or cement..

  sealing
  stopped-up
  to make tight
  to seal in
  to stop up

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stopper
  tighten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X