• Thông dụng

  Động từ.

  To stop
  lấy vải bịt miệng
  to stop a pot's neck with bits of cloth
  bịt tai trước những lời nói xấu
  to stop one's ears to backbiting, to turn a deaf ear to backbiting
  lấy thân mình bịt lỗ châu mai
  to stop a loop-hole with one's body
  bịt sao được miệng thiên hạ
  how can one gag people's mouths, how can one prevent tongues from wagging
  bịt hết đầu mối
  to suppress all the clues
  tìm cách bịt luận
  to try to gag (muzzle) public opinion
  To rim, to crown
  răng bịt vàng
  a goldcrowned tooth
  bát sứ bịt bạc
  a silverrimmed china bowl
  To wind one's head with
  bịt khăn
  to wind one's head with a turban, to wear a turban
  bịt mắt bắt
  blind-man's buff with one player acting as a goat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X