• Thông dụng

  Tính từ

  Showy, glossy
  màu sắc bóng bẩy
  showy colours
  nước sơn bóng bẩy của hội bản
  the glossy veneer of a capitalist society
  (nói về lời văn) Ornate, full of imagery
  câu văn bóng bẩy
  an ornate sentence
  những lời lẽ văn hoa bóng bẩy
  ornate and flowery words

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X