• Thông dụng

  Danh từ.

  Elder, notable
  Hội nghị Diên Hồng hội nghị các lão bàn việc đánh quân Nguyên
  The Dien Hong Conference was an Assembly of Notables considering the resistance against the Yhan invaders

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X