• Thông dụng

  Khẩu ngữ

  To jest casually and nonsensically
  bông phèng mấy câu
  to crack a few casual and nonsensical jests
  tính hay bông phèng
  to like a casual and nonsensical jest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X