• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  cascade compensation

  Giải thích VN: Phương pháp , khi cấu nối tiếp với hàm chuyển tới. Xem phần nối tiếp, [[tandem. ]]

  Giải thích EN: A method of compensation where the compensator is in series with the forward transfer function. Also, SERIES COMPENSATION, TANDEM COMPENSATION.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X