• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  activated sludge
  bể tái sinh bùn hoạt tính
  activated sludge regenerating tank
  sự tái sinh bùn hoạt tính
  activated sludge regeneration
  tải trọng hữu lên bùn hoạt tính
  organic matter load on activated sludge
  trạm (xử ) bùn hoạt tính
  activated sludge plant
  tuổi bùn hoạt tính
  age of activated sludge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X