• Thông dụng

  Động từ.

  To break out
  chiến tranh bùng nổ
  The war broke out.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  break out
  explosion
  bùng nổ tổ hợp
  combinatorial explosion
  sự bùng nổ dân số
  population explosion
  sự bùng nổ thông tin
  information explosion
  sự bùng nổ tổ hợp
  combinational explosion
  sự bùng nổ tổ hợp
  combinatorial explosion
  implosion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X