• Thông dụng

  Động từ

  To flare up, to break out
  ngọn lửa đang âm bỗng bùng to lên
  the fire was burning low and suddenly flared up

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  ignite
  baffle

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abdomen
  bụng lòng tàu
  scaphoid abdomen
  bụng sa lòng thòng
  pendulous abdomen
  bụng đèn xếp
  accordion abdomen
  chéo to trong của bụng
  oblique muscle of abdomen internal
  hội chứng bụng cấp
  acute abdomen
  alvus
  stomach

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  abdomen
  abdominal
  belly
  phần bụng con thịt
  belly side
  trục cán thịt bụng
  belly rollers
  maw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X