• Thông dụng

  Danh từ

  Chignon, knot
  giun quấn thành búi
  worms coiled in a knot
  bông hoa cài trên búi tóc
  flowers stuck into a chignon
  (hair) bun

  Động từ

  To do up in a knot
  tóc búi cao
  hair done high up in a knot
  búi lại tóc
  to do up one's chignon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X