• Thông dụng

  Động từ

  To flip, to fillip
  búng tay
  to flip
  búng vào
  to fillip someone's cheek
  To spin
  búng đồng tiền
  to spin a coin
  búng con quay
  to spin a top
  búng ra sữa
  quite young and inexperienced

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X