• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  guide card

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  guidance tape

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  guide post

  Giải thích VN: Bảng hiệu hoặc bảng hướng dẫn dùng để chỉ phương hướng trên [[đường. ]]

  Giải thích EN: A post bearing signs or guide boards used to show directions along a road.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X