• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  concrete slab
  bản tông cốt thép
  reinforced concrete slab
  cầu bản tông cốt thép
  reinforced concrete slab bridge
  cầu bản tông ứng suất trước
  prestressed concrete slab bridge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X