• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  folded plate
  kết cấu bản gấp khúc
  folded plate construction
  kết cấu bản gấp khúc
  folded plate structure
  mái bản gấp khúc
  folded plate roof
  mái tông bằng bản gấp khúc
  folded plate concrete roof
  folded plates

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X