• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  statement
  bản kết toán cuối tháng
  monthly statement (ofaccount)
  bản kết toán khách hàng
  statement of customers
  bản kết toán kinh doanh
  statement of operations
  bản kết toán lỗ-lãi
  Profit and loss statement (P& L)
  bản kết toán thu nhập
  statement of income
  bản kết toán tiền gửi không kỳ hạn
  statement of current account

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X