• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decision table
  bảng quyết định nhập hạn chế
  limited-entry decision table
  bảng quyết định nhập hỗn hợp
  mixed entry decision table
  bảng quyết định đa hướng
  multiple-hit decision table
  bộ dịch bảng quyết định
  decision table translator
  decision table (DETAB)
  DETAB (decision table)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X