• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  criss-cross
  crossed
  liệt chân bắt chéo
  crossed leg palsy
  lưới dây căng bắt chéo
  crossed-catenary network
  tầm che nắng bắt chéo
  crossed sun screen
  decussatio

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X