• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  equal (=)
  bằng hoặc nhỏ hơn
  equal to or less than
  góc bằng nhau
  equal angles
  lớn hơn hoặc bằng
  GE (greaterthan or equal to)
  lớn hơn hoặc bằng
  greater than or equal to (GE)
  lớn hơn hoặc bằng ([[>=]])
  greater than or equal to (>=)
  nhỏ hơn hoặc bằng
  LE. (lessthan or equal to)
  nhỏ hơn hoặc bằng
  than or equal to (Le)
  nhỏ hơn hoặc bằng ([[<=]])
  less than or equal to (<=)
  phương pháp hệ số bằng nhau
  method of equal coefficients
  sự so sánh bằng nhau
  equal comparison
  toán tử hơn hoặc bằng
  less than or equal operator
  đồng nhất bằng
  identically equal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X