• Thông dụng

  Tính từ

  In an impasse, in a stalemate, at a standstill
  lâm vào tình trạng bế tắc
  to land in an impasse, to place oneself in an impasse
  công việc bế tắc
  the work is at a standstill
  tưởng bế tắc
  to be in an intellectual (ideological) impasse

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  deadlock

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  deadlock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X