• Thông dụng

  Danh từ

  Influence (deriving from a high position)
  lớp người bề thế trong hội
  the influential section in the old society, the people with a long arm in the old society, the persons of rank and fashion in the old society
  Great size, magnitude, great dimensions
  bề thế rộng lớn của nông trường
  the great size of the farm
  Tính từ
  Influential
  Sizeable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X