• Thông dụng

  Beach turned into a mulberry field, vicissitudes, whirligig
  Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy đau đớn lòng
  Through the whirligig of time, There are events which wrench one's heart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X