• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accumulator
  battery
  bộ ắcqui (tàu trụ)
  battery cell
  bộ ắcqui chì
  lead-acid storage battery
  bộ ắcqui sắt-kền
  nickel-iron battery
  bộ ắcqui tiên tiến
  advanced battery
  bộ ắcqui tĩnh
  stationary battery
  bộ ắcqui đệm
  buffer battery
  storage battery
  bộ ắcqui chì
  lead-acid storage battery

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X