• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kit
  set of tools
  tool set
  toolkit
  bộ công cụ của các lập trình viên ứng dụng
  Application Programmers Toolkit (APT)
  Bộ công cụ Windows trừu tượng
  Abstract Windows Toolkit (AWT)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X