• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  muldem
  muldex
  multiplexer
  bộ dồn kênh bằng chia tần số
  Frequency Division Multiplexer (FDM)
  bộ dồn kênh dữ liệu
  data channel multiplexer
  bộ dồn kênh lõi từ
  magnetic core multiplexer
  bộ dồn kênh nối chéo
  cross-connect multiplexer
  bộ dồn kênh nối chéo
  switching multiplexer
  bộ dồn kênh PCM
  PCM multiplexer
  bộ dồn kênh phân thời
  time division multiplexer
  bộ dồn kênh quang
  optical multiplexer
  bộ dồn kênh thống
  statistical multiplexer
  bộ dồn kênh tương tự
  analog multiplexer
  kênh của bộ dồn kênh
  multiplexer channel
  multiplexer (MUX)
  multiplexor
  kềnh bộ dồn kênh
  multiplexor channel
  kênh của bộ dồn kênh
  multiplexor channel
  MUX (multiplexer)
  transmitting muntiplexer (TMUX)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X