• Thông dụng

  Danh từ.

  Subordinate
  bộ hạ của Chúa Trịnh
  subordinates of the Trinh Lords
  một bộ hạ thân tính
  a trusted subordinate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X