• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  demodulator
  bộ hoàn điệu khóa pha ( tuyến trụ)
  phase-locked demodulator
  bộ hoàn điệu pha
  phase demodulator
  demodulator
  bộ hoàn điệu khóa pha ( tuyến trụ)
  phase-locked demodulator
  bộ hoàn điệu pha
  phase demodulator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X