• Thông dụng

  Động từ

  To take a rake-off, to appropriate part of
  cai thầu bớt xén tiền công của thợ
  the contractor took a rake-off on the workers' wages
  bớt xén nguyên liệu của hàng gia công
  to appropriate part of the material given to be processed at home

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X