• Thông dụng

  Tính từ.

  Như bừa
  đồ đạc để bừa bãi
  the furniture is topsy-turvy
  ăn nói bừa bãi
  to be rash in one's speech
  nếp sống bừa bãi
  an easy-going way of living

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X