• Thông dụng

  Danh từ

  Rake
  kéo bừa
  to draw a rake
  đóng bừa cải tiến
  to make improved rakes

  Động từ.

  To rake
  cày sâu bừa kỹ
  to plough deep and rake carefully

  Tính từ.

  Topsy-turvy
  giấy bỏ bừa trong ngăn kéo
  papers are topsy-turvy in the drawer
  Rash, easy-going, (at) random
  không hiểu chớ trả lời bừa
  when one is not clear, one should not give any rash answer
  tự ý làm bừa không chờ mệnh lệnh
  to act rashly on one's own without waiting for instructions
  bắn bừa
  to shoot at random

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X