• Thông dụng

  Full of vicissitudes, full of ups and downs
  sống cuộc đời ba chìm bảy nổi
  to live a life full of vicissitudes, to live a life marked by ups and downs
  một sự nghiệp quá khứ ba chìm bảy nổi
  a chequered career/past

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X