• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  balconet

  Giải thích VN: Rào chắn để trang trí phía ngoài ngưỡng cửa hoặc cửa [[sổ. ]]

  Giải thích EN: A low ornamental railing on a door or window that projects slightly beyond the threshold or sill.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X