• Thông dụng

  To cover the whole of
  bóng tối bao trùm lên cảnh vật
  a dark shadow covered the whole scenery
  không khí phấn khởi bao trùm cuộc họp
  an enthusiastic atmosphere pervaded the whole meeting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X