• Thông dụng

  Know somebody's reputation; know somebody by name.
  Tôi chỉ biết tiếng ông ta thôi
  I know him only by name.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X