• Thông dụng

  Danh từ.

  Bomb
  bom cháy
  an incendiary bomb, a fire bomb
  bom phá
  a demolition bomb
  bom sát thương
  an antipersonnel bomb
  bom nổ chậm
  a time bomb, a delayed-action bomb
  máy bay ném bom
  a bomber

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  bomb

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  force lift
  insufflation
  pump
  pumping

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  pump
  stuff
  tap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X