• Thông dụng

  Động từ

  To dismiss from office, to relieve of ones function
  cách chức một giám đốc không làm tròn trách nhiệm
  to dismiss a director for lack of the sense of responsibility

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cashier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X