• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  extensor
  duỗi cổ tay quay dài
  extensor musele of wrist radial long
  duỗi ngắn ngón chân cái
  extensor muscle of great toe short
  duỗi riêng ngón tay út
  extensor muscle of fith digit proper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X