• Thông dụng

  Danh từ

  Hem, rim, edge
  cạp rổ
  the rim on a basket
  cạp quần
  the upper hem of a pair of trousers, the belt of a pair of trousers

  Động từ

  To hem, to rim, to embank
  cạp lại cái
  to put a new rim on a basket
  cạp bờ ao
  to embank a pond
  To gnaw into

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X