• Thông dụng

  Danh từ

  Shoulder-strap
  đeo cấp hiệu cầu vai
  to wear a badge on one's shoulder-straps
  Shoulder backing piece

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X