• Thông dụng

  Tính từ

  Hasty, hurried
  công việc cập rập
  a hurried job
  chuẩn bị cập rập quá nên thiếu chu đáo
  the preparations were hasty hence not very careful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X