• Thông dụng

  Động từ & tính từ

  (To be) completely wrapped up in (some work)
  cặm cụi cả ngày trong phòng thí nghiệm
  to be completely wrapped up in one's work in the laboratory
  cặm cụi tháo lắp cái máy
  to be completely wrapped up in dismantling and reassembling a machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X